خرید کتاب ADC های ترکیبی ، سنسورهای هوشمند IoT و Sub-1V & amp؛ طراحی پیشرفته گره آنالوگ: پیشرفت در طراحی مدار آنالوگ 2017

[ad_1]

این کتاب بر اساس 18 آموزش است که در بیست و ششمین کارگاه آموزشی پیشرفت در طراحی آنالوگ ارائه شده است. طراحان باتجربه با تمرکز بر ADC های ترکیبی ، سنسورهای هوشمند برای اینترنت اشیا ، طراحی مدار آنالوگ زیر 1 ولت و گره های پیشرفته ، اطلاعات مربوط به موضوعات متنوعی را در زمینه طراحی مدار آنالوگ در اختیار خوانندگان قرار می دهند. این کتاب به عنوان راهنمای ارزشمند آخرین فن آوری برای هرکسی که در تحقیق و توسعه مدارهای آنالوگ درگیر باشد ، عمل می کند.

[ad_2]

read more