خرید کتاب Agile Swift: برنامه نویسی سریع با استفاده از ابزارها و تکنیک های Agile

[ad_1]

این راهنمای قدم به قدم کوتاه شما را در تست واحد ، شبیه سازی و یکپارچه سازی مداوم و نحوه اجرای آنها در پروژه های Swift راهنمایی می کند. Agile Swift همچنین به نحوه نوشتن برنامه های Swift با استفاده از Test Driven Development (TDD) نگاه می کند. آنچه یاد خواهید گرفت نحوه نوشتن تست های واحدی در Swift نحوه نوشتن برنامه با استفاده از Test Test Development Refactoring Macking Frameworks نحوه نصب و پیکربندی یک سرویس دهنده ادغام مداوم نحوه اندازه گیری پوشش کد تست GUI

[ad_2]

read more