خرید کتاب BrainRewire: نحوه برنامه ریزی مجدد ضمیر ناخودآگاهچگونه می توان ترس های ناشی از ناخودآگاه را برطرف کرد؟ انسداد چگونه اتفاق می افتد و چگونه آنها را دوباره حل می کنید؟ گابریل پالاسیوس ، متخصص هیپنوتیزم در این کتاب به این س questionsالات و موارد دیگر پاسخ می دهد. وی نحوه کار ضمیر ناخودآگاه ما و نحوه کار با آن را توضیح می دهد تا بتواند دوباره از نو ساخته شود. داستانهای حاصل از عمل وی نشان می دهد که چگونه می توان از این دانش عمیق در زندگی روزمره استفاده کرد و اگر اهداف هنوز آنطور که می خواهیم محقق نشده است ، باید چگونه رفتار کنیم.read more