خرید کتاب Coloproctology: یک راهنمای عملی

[ad_1]

مباحث مطرح شده در این کتاب به طور خاص انتخاب شده است تا به عنوان راهنما برای جراحان باتجربه و کسانی که شغل خود را شروع می کنند ، باشد. به عنوان مثال می توان به تغییر درمان برای دیواره شکم فاجعه بار ، بیماری کرون پری آنال در دوران بیولوژیکی ، تصمیم گیری در سرطان راست روده که به پرتودرمانی پاسخ می دهد ، و ارزیابی نتیجه جراحی سرطان روده بزرگ اشاره کرد. در سالهای اخیر ، پیشرفتهای فنی در زمینه رباتیک در جراحی روده بزرگ و برداشتن کامل ماسورکتال ترانسال وجود داشته است که به سرعت در عمل بالینی معرفی می شوند. این فصل ها همچنین جنبه هایی از عمل روده بزرگ را که برای همه مشترک است کشف می کنند و در زمینه مدیریت چنین موضوعاتی از جمله عوارض پرتودرمانی ، درمان اختلال عملکرد بورس و عوارض iatrogenic جراحی سرطان لگن راهنمایی می کنند.

[ad_2]

read more