خرید کتاب Connectomics در تصویربرداری عصبی: اولین کارگاه بین المللی ، CNI 2017 ، میزبان مشترک MICCAI 2017 ، کبک ، کبک ، کانادا ، 14 سپتامبر 2017 ، مجموعه مقالات

[ad_1]

این کتاب یک مقاله بررسی شده از اولین کارگاه بین المللی Connectomics در Neuroimaging ، CNI 2017 است که همزمان با MICCAI 2017 در کبک ، کانادا ، در سپتامبر 2017 برگزار شد. 19 مقاله ارسالی کامل با دقت بررسی و از میان 26 مقاله ارسالی انتخاب شد. این مقاله ها به پیشرفت های جدید در فن آوری های ساخت ، تجزیه و تحلیل و تجسم شبکه ها در ارتباطات و استفاده از آنها در تشخیص های بالینی و مطالعات مقایسه گروهی و همچنین در کاربردهای مختلف تصویربرداری عصبی اختصاص دارد.

[ad_2]

read more