خرید کتاب Detox Fashion: مطالعات موردی

[ad_1]

این جلد چهارم در مورد سم زدایی مد ، بر روی موارد موردی تمرکز دارد که برای نشان دادن چگونگی اجرای برنامه های عملی مورد نیاز است و به دیگران قدرت می دهد تا بهترین شیوه ها ، چالش ها و مفاهیم عملی را به کار گیرند. این کتاب به سه فصل اصلی تقسیم شده است: سم زدایی از زنجیره تأمین: شبکه های تولید کند در کارخانه های تولید پوشاک در جنوب شرقی اروپا. سم زدایی از صنعت لوکس و مد: نمونه ای از مارک های بازار ؛ و Detox My Fashion به عنوان بخشی از پروژه Mission 2020؟ نمونه هایی از مارک های مختلف.

[ad_2]

read more