خرید کتاب Epoch Synchronous Overlap Add (ESOLA): روش ترکیب گفتار بهم پیوسته

[ad_1]

این کتاب جزئیات روش سنتز گفتار epochal Synchronous Overlay (ESOLA) را ارائه می دهد و یک راه حل برای توسعه سیستم متن به گفتار با استفاده از کمترین منابع داده در مقایسه با راه حل های موجود ارائه می دهد. وی همچنین بیشتر سیگنال های گفتاری طبیعی ، از جمله اختلالات سنتز تصادفی را بررسی می کند. این کتاب برای دانشجویان ، محققان و دست اندرکاران حوزه سنتز گفتار در نظر گرفته شده است.

[ad_2]

read more