خرید کتاب Go4Hybrid: منطقه کشتار برای روشهای ترکیبی RANS-LES: نتایج هفتمین پروژه تحقیق چارچوب Go4Hybrid با بودجه اتحادیه اروپا ، 2013-2015.

[ad_1]

این کتاب به معرفی هفتمین پروژه چارچوب Go4Hybrid (روان سازی مقیاس خاکستری برای روشهای ترکیبی RANS-LES) پرداخت می شود. این نتایج جدیدی را در مورد صحت و قابلیت اطمینان روشهای ترکیبی فعلی RANS-LES ارائه می دهد. این فرمولاسیون بهبود یافته هر دو استراتژی ترکیبی خارج از منطقه و تعبیه شده و اعتبار آنها را در طیف گسترده ای از حالات جریان توصیف می کند ، و برخی از برنامه های اصلی صنعتی را برجسته می کند. این کتاب به دانشجویان ، محققان و متخصصان در زمینه پویایی سیالات محاسباتی کاربردی با یک راهنمای مرجع به موقع ، عمل گرا ارائه می دهد.

[ad_2]

read more