خرید کتاب HR دیجیتال: رویکرد مدیریت حیاتی برای دیجیتالی کردن سازمان ها

[ad_1]

این کتاب با بحث در مورد ظهور هوش شناختی در سازمان ها با کاوش در تعریف جدیدی از بازار کار و در نتیجه اشتغال ، بنا شده است. با تمرکز ویژه بر مدیریت منابع انسانی (HRM) ، نویسندگان تحولات فرهنگی اجتماعی شیوه ها و روش های سنتی را که در نیروی کار اتفاق می افتد ، تجزیه و تحلیل می کنند. منابع انسانی دیجیتال مطالعات موردی و مصاحبه های عمیق با مدیران منابع انسانی شرکت های بزرگ چند ملیتی را ارائه می دهد و داده های تجربی جامعی را برای دانشگاهیان و دانشجویان علاقه مند به توسعه منابع انسانی در فضای دیجیتالی امروز ارائه می دهد. این کتاب همچنین برای پزشکان و مدیرانی که می خواهند نقش HR را در شرکت ها یا سازمان های خود تطبیق دهند مفید خواهد بود.

[ad_2]

read more