خرید کتاب Materia Medica از داروهای هومیوپاتی جدید و قدیمی:

[ad_1]

علاقه دیوید اس. رایلی به تاریخچه ، روش و نتایج آزمایش داروهای هومیوپاتی با معرفی وی به هومیوپاتی در سال 1988 و تحقیقات بعدی وی در کالج هومیوپاتی هانمن در آلبانی ، کالیفرنیا آغاز شد. این آزمایشات داروهای هومیوپاتی نتیجه تحقیقات وی در مورد روشهای تحقیق مربوط به آزمایشات داروهای هومیوپاتی و روش تحقیق مدرن است. دکتر رایلی ابزارهای تحقیقاتی شفاف و شفافی را برای (1) معیارهای انتخاب علائم ، (2) جمع آوری اطلاعات الکترونیکی و (3) کور کردن برای کاهش سوگیری ایجاد کرده است. این آزمایشات داروهای هومیوپاتی از رهنمودهای Good Clinical Research (GCP) پیروی می کند و شامل توصیه هایی است که دکتر ساموئل هانمن بیش از 200 سال پیش پیشنهاد کرده است.

[ad_2]

read more