خرید کتاب Optogenetics: نقشه راه:

[ad_1]

این جلد روی گردش کار اپتوژنتیک متمرکز است و مباحث بردارهای ویروسی ، استراتژی های هدف گیری ، انتخاب آپسین ، مدل ها و قرائت حیوانات و برنامه های کاربردی در علوم اعصاب سیستم را در بر می گیرد. این کتاب به خوانندگان نشان می دهد که چگونه جنبه های مهم هر مرحله روش شناختی را شناسایی کرده و چگونگی تعیین سطح دشواری لازم برای پرداختن به یک سوال تحقیق خاص را نشان می دهد. در سبک سری های Neuromethods ، فصل ها جزئیات و توصیه های اصلی متخصص را برای دستیابی به نتایج موفقیت آمیز در آزمایشگاه خود ارائه می دهند. یک کتاب جامع و پیشرفته Optogenetics: A Roadmap یک راهنمای ارزشمند برای تازه کارها و متخصصان اپتوژنتیک است.

[ad_2]

read more