خرید کتاب PRIMA 2017: اصول و عملکرد سیستم های چند عاملی: بیستمین کنفرانس بین المللی ، نیس ، فرانسه ، 30 اکتبر – 3 نوامبر 2017 ، مجموعه مقالات

[ad_1]

این کتاب ، نشریه ای است که توسط بیستمین کنفرانس بین المللی اصول و عملکرد سیستم های چند عاملی PRIMA 2017 مورد بررسی قرار گرفته است ، که در اکتبر / نوامبر 2017 در نیس فرانسه برگزار شد. 24 مقاله کامل اصلاح شده ارائه شده با یک چکیده اصلی و 11 مقاله کوتاه با دقت بررسی و از میان 88 مقاله ارسالی انتخاب شدند. هدف مقاله ها نشان دادن تحقیقات در چندین زمینه است ، از مبانی تئوری عامل و جنبه های مهندسی سیستم های عامل گرفته تا نواحی میان رشته ای تحقیقات مبتنی بر عامل.

[ad_2]

read more