خرید کتاب RFID و امنیت اینترنت اشیا:: دوازدهمین کارگاه بین المللی ، RFIDSec 2016 ، هنگ کنگ ، چین ، 30 نوامبر – 2 دسامبر 2016 ، مقاله های منتخب اصلاح شده

[ad_1]

این کتاب مقاله ای است که با دقت بررسی شده از دوازدهمین کارگاه بین المللی شناسایی فرکانس رادیویی و امنیت اینترنت اشیا RF RFIDSec 2016 ، برگزار شده در هنگ کنگ ، چین ، نوامبر / دسامبر 2016. 14 مقاله کامل اصلاح شده با دقت بررسی و از 30 برنامه انتخاب شده و توسط پروتکل در بخشهای موضوعی سازمان یافته است. کانال جانبی و اتصالات؛ کارت ها و نشانه ها ؛ مجاورت و ارتباطات

[ad_2]

read more