خرید کتاب Road to Congress 2016: انتخابات ایالات متحده در تضاد است

[ad_1]

این کتاب به تجزیه و تحلیل مبارزات محلی و ملی مجلس نمایندگان و سنا در انتخابات 2016 می پردازد تا نشان دهد که چگونه ویژگی های مشخص مبارزات انتخاباتی تأثیر جمعی در سراسر کشور دارد. این جلد مطالعات موردی عمیقی از ده نژاد رقابتی مجلس و دوازده مبارزات مهم در سنای ایالات متحده و همچنین تحلیل عمیق پویایی مبارزات و تأثیرات قطبی مبارزات ریاست جمهوری دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون را ارائه می دهد. این مطالعات در چهار فصل موضوعی که مهمترین موضوعات انتخابات 2016 را شامل می شوند شامل قوانین ثبت نام رأی دهندگان و استفاده نامزدهای کنگره از توییتر می باشد. این کتاب به همان اندازه بصیرت و جامع ، درک کاملی از فضای ناهمگن مبارزات سیاسی معاصر آمریکا به خوانندگان می دهد.

[ad_2]

read more