خرید کتاب SAR و پردازش سیگنال Bistatic:

[ad_1]

این کتاب در مورد آخرین یافته های تحقیق در مورد سیستم های SAR بیستاتیک / چند مرحله ای و تکنیک های پردازش سیگنال گزارش می دهد. ایده های تحقیقاتی جدید و اعتبار سنجی آزمایشی انواع پیکربندی های سیستم SAR بیستاتیک / چند مرحله ای ، از جمله ساخت مدل مقدماتی سیستم ، توسعه الگوریتم تصویربرداری ، طراحی ماموریت و برنامه های کاربردی مرتبط ، و غیره. جداول مناسب تهیه شده برای خواننده مرجع سریع و طراحی عملی سیستم تداخل سنجی SAR نیز گام به گام نشان داده شده است. این کتاب مورد توجه محققان دانشگاه ، مهندسان تحقیق و توسعه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه سنجش از دور است که می خواهند اصول اولیه ، روش ها ، الگوریتم ها و کاربردهای سیستم SAR بیستاتیک / چند استاتیک را مطالعه کنند.

[ad_2]

read more