خرید کتاب Smart Secure Systems – IoT and Analytics Perspective: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات هوشمند. ICIIT 2017 ، چنای ، هند ، 20 تا 22 دسامبر ، 2017 ، مواد

[ad_1]

این جلد بیانگر مقالات بررسی شده دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات هوشمند ، ICIIT 2017 است که در دسامبر 2017 در چنای ، هند برگزار شد. 20 مقاله کامل و 7 مقاله کوتاه به دقت بررسی و از میان 117 مقاله انتخاب شده است. آنها به تحقیق در زمینه اینترنت اشیا (IoT) اختصاص داده شده اند و به بخشهای موضوعی زیر تقسیم می شوند: فن آوریهایی که اینترنت اشیا را ارائه می دهند. امنیت اینترنت اشیا ؛ اینترنت اجتماعی چیزها؛ شبکه ای از چیزها ؛ و سرویس ها و برنامه های اینترنت اشیا.

[ad_2]

read more