خرید کتاب STEM و عدالت اجتماعی: آموزش و یادگیری در محیط های مختلف: یک دیدگاه جهانی

[ad_1]

این مسئله بر روی برنامه های ابتکاری منتخبی متمرکز است که برای افزایش تعداد افراد در علوم ، مهندسی ، مهندسی و ریاضیات (STEM) با افزایش و گسترش مشارکت گروه های کم بازنمایی طراحی شده اند. این برنامه ها شامل مشاغل STEM – آموزش ابتدایی ، متوسطه و عالی – و توسعه حرفه ای و اجتماعی شدن – در ایالات متحده ، آفریقای جنوبی و نیوزیلند است. شباهت ها و همچنین تفاوت بین برنامه ها در کشورهای مختلف برای یادگیری درس به طور سیستماتیک تجزیه و تحلیل می شود. مفهوم این جلد طی چندین سال گذشته از طریق کنفرانس های مختلف بین المللی تکامل یافته است ، از هوانا ، کوبا در سال 2006 آغاز شده و دیدارها در ژاپن (2014) ، آفریقای جنوبی (2013 و 2015) و نیوزیلند (2015) ادامه دارد.

[ad_2]

read more