خرید کتاب WDM EPON جدید:

[ad_1]

این کتاب Dynamic Wavelele طول و پهنای باند تخصیص (DWBA) ، چندگانه سازی تقسیم زمان ترکیبی (TDM) و مالتی پلکسینگ تقسیم طول موج (WDM) را ارائه می دهد ، که یک راه حل برای ارائه دهندگان خدمات با شبکه های چند سرویس ارائه می دهد. در مورد مدل ها ، معماری ها و پیاده سازی های مختلف بحث شده و عملکرد آنها را ارزیابی می کند.

[ad_2]

read more